Αντιπροσωπείες PDF Εκτύπωση E-mail
Η Serinth παρακολουθεί συνεχώς τις τάσεις της αγοράς και ψάχνει για νέες στρατηγικές συνεργασίες με αναγνωρισμένους οίκους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν προστηθέμενη αξία στις ήδη υπάρχουσες προσφερόμενες υπηρεσίες.
 
Αυτές οι συνεργασίες καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Συμπληρωματικότητα
 • Αποκλειστικότητα, όταν είναι εφικτό
 • Κοινή προσέγγιση της αγοράς
 • Κοινή επενδυτική νοοτροπία
 • Σχεδιασμός για την αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς όπως:
  • Προώθηση
  • Τεχνολογία
  • Μεθολογία υλοποίηση και εκπαίδευσης
 • Εμπιστοσύνη
Αυτή τη στιγμή, είμαστε επίσημοι αντιπρόσωποι των ακόλουθων οίκων:

Astar(www.astar.pl)
Bodymedia (www.bodymedia.com)
Bodystat (www.bodystat.com)
BTS Bioengineering (www.btsbioengineering.com)
Catapult Sports (www.catapultsports.com)
Circassia(www.niox.com/en)
Cosmed (www.cosmed.com)
Delmedica (www.x-halo.com)
Eco Postural (http://www.ecopostural.com/)
FitLight (www.fitlighttraining.com/)
Habys (http://www.habys.com/)
H&D (www.hedsrl.it)
Hosand (www.hosand.com)
h/p/cosmos (www.h-p-cosmos.com)
Hydrosun (http://www.hydrosun.de/en/)
Intelametrix (www.intelametrix.com)
I-Tech (www.itechmedicaldivision.com)
Maxuvibe (www.maxuvibe.com)
Medical Italia (www.medical-italia.com)
Microgate (www.microgate.it)
MIE (www.mie-uk.com)
Monark Exercise (www.monarkexercise.se)
Nasco (www.enasco.com)
Lojer (www.lojer.com/)
Plinth 2000 (www.plinth2000.com/)
PowerBreathe (www.powerbreathe.com/)
Proxomed (www.proxomed.com)
Racermate (www.racermateinc.com)
Rimec (www.rimec.it/)
RJ Laser (www.rj-laser.com)
Roche (www.roche.com)
Skanlab (skanlab.no/)
Scenar
Signostics (www.signosticsmedical.com)
Tanita (www.tanita.com)
Thought Technology (www.thoughttechnology.com/)
Tur GmbH (www.therapietechnik.com)
Vertimax (www.vertimax.com)
Zebris (www.zebris.de)