Έρευνα και Τεχνολογία PDF Εκτύπωση E-mail

Η Serinth, επενδύει σημαντικά στην έρευνα/ανάπτυξη. Επίκεντρο αυτής της διαρκούς προσπάθειας για το καλύτερο είναι πάντοτε, η εξασφάλιση προϊόντων που είναι φιλικά προς τον χειριστή και αξιόπιστα.

Η Serinth συνεργάζεται με γνωστά πανεπιστημιακά ιδρύματα και με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Η τεχνολογία αποτελεί το ισχυρό σημείο διαφοροποίησης της Serinth για τη εγκατάσταση, προσαρμογή, εξέλιξη και συντήρηση των συσκευών - εξοπλισμού που παρέχει.