Αξιολόγηση Οξειδωτικού Στρες

Εξ ορισμού, το οξειδωτικό στρες αποτελεί άμεση συνέπεια υπερβολικής κυτταρικής δράσης, η οποία προκαλεί αντίστοιχα υπερβολικά μεγάλες δόσεις ελευθέρων ριζών, να ελευθερώνονται στα κύτταρα και στους ιστούς του σώματος.