fbpx

Scenar Professional

SCENAR-1.jpgSCENAR-1.jpg
Availability:out of stock 0 item(s)
Product Code:

Scenar Professional

Scenar Professional, μία ηλεκτρονική συσκευή χειρός για την τόνωση του σώματος με αβλαβή εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του δέρματος. Ο εγκέφαλος της συσκευής εφαρμόζει μία βιο-ενεργειακή απόκριση, μεταβάλλοντας την έξοδο κάθε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η διαδικασία αυτή εκκινεί την απελευθέρωση βιολογικών ενεργοποιητών. Η δυναμική βιο-ενεργειακή απόκριση έχει σαν αποτέλεσμα εντυπωσιακά γρήγορη επούλωση, επιτρέποντας στο σώμα να θεραπευθεί από μόνο του. Επιπλέον, η μεγάλη συσσώρευση σημαντικής εμπειρίας από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, επιβεβαιώνει την ικανότητα των θεραπειών scenar για την ανακούφιση και τη διαχείριση του πόνου, την βοήθεια στην αυτο-ίαση των μέχρι τώρα δυσεπίλυτων ασθενειών, καθώς και σε κοινές ασθένειες του μυαλού, του σώματος και του πνεύματος. Η θεραπεία scenar μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή παράλληλα με άλλες μεθόδους. Το Scenar expert model είναι το μόνο που χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.

 

Aρχές Λειτουργίας

Ο βασικός τρόπος λειτουργίας των συσκευών Scenar είναι η εφαρμογή μιας «δοσολογίας» ηλεκτρικών ερεθισμάτων (διέγερση) στο σώμα μέσω ενός ενσωματωμένου ή / και απομακρυσμένου ηλεκτροδίου σε άμεση επαφή με την επιφάνεια του δέρματος. Αυτά τα ερεθίσματα έχουν προσαρμοστεί ώστε να μιμούνται τις ηλεκτρικές εκκενώσεις του νευρικού συστήματος, έτσι ώστε να προκληθεί αντίδραση του οργανισμού, με μέγιστη απόδοση και ελάχιστη παρενόχληση σε κυτταρικό επίπεδο, ανάλογα με τις μοναδικές απαιτήσεις της δυναμικής της παρουσιαζόμενης πάθησης. Η δράση έχει ως στόχο τόσο την "γρήγορη" αντιμετώπιση του πόνου, μπλοκάροντας τις Α-ίνες όσο και την "αργή" παραγωγή του πόνου με παραγωγή C-ινών.

Η ροή σημάτων, η κυματομορφή, η ισχύς του σήματος (τάση και ρεύμα) και η συχνότητα, ποικιλούν με διάφορους τρόπους, είτε με προεπιλογή του χρήστη ή αυτόματα από το κύκλωμα ελέγχου της συσκευής. Η «δόση» είναι δυνατόν να αποδοθεί αυτομάτως ή χειροκίνητα κατά την κρίση του χρήστη, με οπτική καθοδήγηση από οθόνη LCD.

Το βασικό συστατικό του σήματος είναι ένας διπολικός παλμός, αποτελούμενος από ένα αρνητικό τετράγωνο κύμα που ακολουθείται από ένα θετικό πριονωτό κύμα, που αρχίζουν και τελειώνουν στο μηδέν και διαρκούν μερικά μικροδευτερόλεπτα. Μια σειρά από αυτούς τους παλμούς μπορεί να εμπεριέχεται σε μία διακριτή "ριπή" (ένταση), η οποία μπορεί να επαναλαμβάνεται με σταθερή συχνότητα. Οι επιμέρους παλμοί σε αυτές τις "ριπές" (ένταση άνω του 1) μπορούν και αυτοί να επιμεριστούν (Z=10 / κοντινοί, έως 80 / μακρινοί) για να δώσουν μια συμπυκνωμένη (βαθιά) ή διάχυτη (ρηχή) διείσδυση, ανάλογα με την τοπική πυκνότητα του σώματος ή το βάθος του επίκεντρου του πόνου.

Εναλλακτικά, ένας και μόνο παλμός (ένταση = 1) μπορεί να προεπιλεγεί σε ένα ποσοστό επανάληψης παλμών (PRP), σε ένα καθορισμένο εύρος συχνοτήτων (δηλαδή F = 15 - 351 Hz). Το σήμα μπορεί επίσης να είναι "διαμορφωμένο":
AM = Off, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, BEE (διαμόρφωση πλάτους),
FM = Off, On, Swing (διαμόρφωση συχνότητας),
DMPF = Off, Σ.Κ.1, Sk2, Sk3, Sk4, Var.
Αυτές οι "διαμορφώσεις" μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα ή από κοινού.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αυτόματης αυξομοίωσης τόσο στο ρυθμό επανάληψης (PRP), σε ένα καθορισμένο εύρος συχνοτήτων (FM-π.χ. 30 με 180 Hz σε 8 δευτερόλεπτα) όσο και στον παράγοντα απόσβεσης κυματομορφής (Dmpf = VAR). Αυτές οι κυκλικές λειτουργίες μπορούν και πάλι να εφαρμοστούν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού.

Ο σκοπός όλων αυτών των παραμέτρων είναι να τεθεί στη διάθεση του χρήστη μια συνολική λύση με την οποία θα τονώσει τόσο οξείες αλλά και χρόνιες παθήσεις και να αποτρέψει το σώμα από την προσαρμογή στο σήμα πριν υπάρξει χρόνος για να δημιουργηθεί επάρκεια νευροπεπτιδίων (ενδορφίνες, κ.λπ.) για να απαλλάξει από τον πόνο και να δημιουργήσει ένα βελτιωμένο περιβάλλον για τον οργανισμό, ώστε να φέρει στο προσκήνιο τις δικές του θεραπευτικές ικανότητες και να προχωρήσει προς την ομοιόσταση.

Η ισχύς εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί από τον χειριστή να είναι αισθητή αλλά και άνετη για τον ασθενή. Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί και κατά τη διάρκεια εφαρμογής αν κριθεί απαραίτητο. Το μέγιστο ρεύμα εξόδου είναι 70 mA και η μέγιστη τάση είναι 180 V, προερχόμενα από τρεις μπαταρίες AA.

Ένα επιπλέον επίπεδο "χάους" εισάγεται από μια τυχαία διακύμανση του πλάτους του παλμού από το μηδέν μέχρι την επιλεγείσα ανώτερη τιμή έτσι ώστε να μην υπάρχουν δύο παλμοί ίδιοι. Αυτό αποθαρρύνει την προσαρμογή του οργανισμού. Ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης παρέχεται από τη διαρκή παρακολούθηση της εμπέδησης του δέρματος, η οποία αλλάζει με το χρόνο και με την «δοσολογία». Η ενσωμάτωση αυτών των παραμέτρων επιτρέπει τον υπολογισμό και την εμφάνιση του ρυθμού μεταβολής (ροή ρεύματος) και του συντελεστή της κυματομορφή σε σχέση με το σημείο εκκίνησης.

Οι συσκευές Scenar τηρούν την λογική ότι η μέγιστη δόση που απαιτείται για την αλλαγή του αποτελέσματος είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Αυτό προωθείται περαιτέρω με έμφαση στην αύξηση της πληροφορίας και όχι στο περιεχόμενο της ενέργειας, ελαχιστοποιώντας έτσι την ενεργοποίηση των αντιποίνων του σώματος και τους μηχανισμούς προσαρμογής.

Εφαρμογές

 

Διαχείριση Πόνου

Πάνω από το 30% του ενήλικου πληθυσμού υποφέρει συχνά από ασθένειες που προκαλούν πόνο.

Περίπου το 10% αυτών των ασθενειών είναι τόσο σοβαρές που οι ασθενείς παίρνουν καθημερινά φάρμακα και χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική για κάποια θεραπεία.

Κοινές ασθένειες που οδηγούν σε παράπονα για τον πόνο είναι:

* Πόνος κατά τις μετακινήσεις
* Πόνος στις αρθρώσεις
* Πόνος στον αυχένα και στους ώμους
* Οσφυαλγία
* Νευραλγία

Με την εφαρμογή της μεθόδου Scenar, σε περισσότερες από τις μισές των περιπτώσεων εμφανίζεται μόνιμη βελτίωση. Ο εξοπλισμός Ritmscenar λειτουργεί με την λογική της βιοανάδρασης, απευθείας με τις αντιδράσεις του νευρικού συστήματος, εκπαιδεύοντας το σώμα να θεραπεύσει την ίδια την αιτία του πόνου.

Αποκατάσταση Τραυματισμών

Ένας τραυματισμός μπορεί να οξύς και το κομμάτι της αποκατάστασης μπορεί να παρουσιάζει ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Με τη χρήση της μεθόδου Scenar για οξείες βλάβες, επιπλοκές όπως το πρήξιμο και ο πόνος θεραπεύονται άμεσα και αποτελεσματικά και η αποκατάσταση επιταχύνεται σημαντικά, πολλές φορές έως και 70% ταχύτερα.

Σε περίπτωση που ο πόνος είναι η χρόνος, η πιθανότητα της μόνιμης αποκατάστασης είναι συνήθως μειωμένη. Η μέθοδος Scenar είναι μοναδική για χρόνιες βλάβες και οδηγεί σε περισσότερες από τις μισές των περιπτώσεων σε διαρκή βελτίωση μέχρι και πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας.

Κοινές βλάβες στις οποίες η μέθοδος Scenar μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία είναι οι εξής:

* Ακινησία ώμων
* Θυλακίτιδα
* Αυχενικές ενοχλήσεις
* Μόλυνση στο περιόστεο
* Μόλυνση στον Αχίλλειο τένοντα
* Κύρτωση
* Αγκώνας Τένις
* RSI
* Whiplash

Χρόνιες Ενοχλήσεις

Όταν μια ενόχληση συνεχιστεί για περισσότερο από 3 έως 6 μήνες καλείται χρόνια πάθηση. Το σώμα, στην περίοδο αυτή, προσπάθησε να θεραπεύσει την ενόχληση, ενδεχομένως με τη βοήθεια θεραπείας και φαρμάκων, στην οποία, όμως, δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μετά από αυτή την προσπάθεια, το σώμα σταδιακά δέχεται αυτή την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια προσωρινής μείωσης των φορέων που προκαλλούν τις ενοχλήσεις, έχουμε και αντίστοιχη μείωση των τελευταίων, αλλά καθώς η εξωτερική πίεση αυξάνει, το άγχος, η διατροφή, τα συμπτώματα επιστρέφουν σε πλήρη ισχύ.

Κοινή χρόνιες παθήσεις είναι οι εξής:

* Πόνος και περιορισμοί κατά την κίνηση
* Ενοχλήσεις σε αυχένα και ώμους
* Νευραλγία
* Ινομυαλγία
* Whiplash
* Ημικρανία
* Ασθματική βρογχίτιδα

Με την εφαρμογή της μεθόδου Ritmscenar, οι νευρολογικές πτυχές μίας χρόνιας ασθένειας ανιχνεύονται. Το μοναδικό χαρακτηριστικό της μεθόδου Ritmscenar είναι ότι τα πρωτόκολλα επιτρέπουν την άμεση, ελεγχόμενη θεραπεία των νευρολογικών αποκλίσεων.

 

  

Back to: Neurofeedback